Semakan Urusan Fail Tanah
Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang

Pilihan Carian   Maklumat Carian
No. MyID
No KP Polis/Tentera
No. MyCoID
 
No. Fail
     

* Sistem ini masih dalam proses pemindahan data dari sistem versi lama.
Mungkin ada di antara carian yang tidak dapat dipaparkan sekarang. Kami memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

Senarai Urusan Yang Ditawarkan :

» 1. Daftar Perintah Jual/Lelong  
» 2. ESMEN  
» 3. Geran Hilang  
» 4. Hak lalulalang (ROW)  
» 5. Kaveat (Kemasukan)  
» 6. Kaveat (Pembatalan)  
» 7. Kaveat (Tarik Balik)  
» 8. Kebenaran Pindahmilik  
» 9. Lesen Menduduki Sementara dan Permit Yang Disatukan  
» 10. Lesen Pendudukan Sementara (LPS)  
» 11. Pajakan Kecil Tanah  
» 12. Pajakan Tanah  
» 13. Pecah-Bahagian Tanah  
» 14. Pecah-Sempadan Tanah  
» 15. Pemberimilikan Tanah  
» 16. Pembetulan Kesilapan (Sek.380 KTN 1965)  
» 17. Pengambilan Tanah  
» 18. Pengesahan Anak Kelantan  
» 19. Penyatuan Tanah  
» 20. Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula  
» 21. Perakuan Zoning  
» 22. Perizaban Tanah  
» 23. Permit Pemindahan Bahan Batuan  
» 24. Permit Ruang Udara  
» 25. Permohonan Awalan Pemilikan Tanah  
» 26. Pesaka Kecil  
» 27. Serah Balik Keseluruhan Tanah  
» 28. Serah Balik Sebahagian Tanah  
» 29. Status Awalan Pemilikan Tanah  
» 30. Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Serentak  
» 31. Tunjuk Sempadan Tanah  
» 32. Ubahsyarat Tanah  

* Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor MyKad sebagai nombor rujukan tunggal untuk warganegara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi Kerajaan.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor pengenalan entiti perniagaan / korporat sebagai nombor rujukan tunggal untuk syarikat / korporat yang berurusan dengan agensi Kerajaan.

* Fungsi Pop-up blocker  di web browser dinyahaktifkan.

* Laporan menggunakan perisian Adobe Acrobat Reader versi 7.0 ke atas.

Hakcipta © 2009-2024 PTJKB